Standard

PN-EN 15085

Opis standardu

Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych

Zakres

Podano wymagania dotyczące spawania kolejowych pojazdów szynowych, ich metalowych zespołów, podzespołów lub części składowych podczas produkcji nowych pojazdów lub ich naprawy. Określono wymagania jakościowe dla personelu spawalniczego i zakładów wykonujących prace spawalnicze. Opisano procedury ich uznawania i certyfikacji oraz poziomy certyfikacji
    Wybierz produkty

    Produkty odpowiadające
    standardowi PN-EN 15085