Standard

Dyrektywa 94/25/WE

Opis standardu

Dyrektywa 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających.

Niniejsza dyrektywę stosuje się do rekreacyjnych jednostek pływających, również częściowo wyposażonych, oraz ich części składowych wymienionych w załączniku II, zamontowanych lub nie, tj do:

 • Zabezpieczonego przed zapaleniem osprzętu silników wbudowanych na stale lub silników przyczepnych.
 • Urządzeń blokujących rozruch przy włączonym biegu dla silników przyczepnych.
 • Kół sterowych, urządzeń sterowych i linii sterociągów.
 • Zbiorników paliwa i przewodów paliwowych.
 • Prefabrykowanych luków i świetlików.

Zastosowanie standardu wg kodu ICS:

 • Małe jednostki pływające (47.080.00)
 • Inny sprzęt rekreacyjny (97.200.99)
 • Sprzęt rekreacyjny (97.200.00)
 • Sprzęt rekreacyjny. Zagadnienia ogólne (97.200.01)
 • Statki morskie (47.040.00)
 • Statki Żeglugi śródlądowej (47.060.00)
Wybierz produkty

Produkty odpowiadające
standardowi Dyrektywa 94/25/WE