Standard

Dyrektywa 2009/48/WE

Opis standardu

Dyrektywa 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do produktów zaprojektowanych lub przeznaczonych, wyłącznie lub nie, do użytku podczas zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia

Zastosowanie standardu wg kodu ICS:

  • Place do zabaw i gier (97.200.40)
  • Zabawki (97.200.50)
Wybierz produkty

Produkty odpowiadające
standardowi Dyrektywa 2009/48/WE