Standard

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Opis standardu

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Zakres

Wyspecyfikowano ogólne wymagania dotyczące kompetencji do przeprowadzania badań i/lub wzorcowań, łącznie z pobieraniem próbek. Norma obejmuje badania i wzorcowania, które są wykonywane przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, metod nieznormalizowanych oraz metod, które zostały opracowane w laboratorium. Norma dotyczy wszystkich organizacji przeprowadzających badania i/lub wzorcowania

Zastosowanie standardu wg kodu ICS:

  • Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności (03.120.20)
Wybierz produkty

Produkty odpowiadające
standardowi PN-EN ISO/IEC 17025:2005