Standard

PN-EN 671-1:2012

Opis standardu

Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne - Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

Zakres
Podano wymagania i metody badań, dotyczące budowy i parametrów użytkowych hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym, stale przyłączonych do zasilania wodą, przeznaczonych do instalowania w budynkach i innych obiektach budowlanych w celu użycia przez ich użytkowników. Podane wymagania mogą mieć inne zastosowanie, np. w okrętownictwie lub w środowiskach agresywnych, lecz w takich przypadkach niezbędne mogą być dodatkowe wymagania

Zastosowanie standardu wg kodu ICS:

  • Ochrona przeciwpożarowa (13.220.20)
Wybierz produkty

Produkty odpowiadające
standardowi PN-EN 671-1:2012