Standard

PN-EN ISO 3834-4:2007

Opis standardu

Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania jakości
Zakres
Podano podstawowe wymagania jakości, dotyczące spawania w warunkach warsztatowych i/lub w warunkach budowy. Określono m. in. wymagania wobec podwykonawców, personelu wykonującego spawanie oraz nadzór i badania, urządzeń produkcyjnych i badawczych, dokumentowania prac, materiałów dodatkowych i zapisów dotyczących jakości

    Wybierz produkty

    Produkty odpowiadające
    standardowi PN-EN ISO 3834-4:2007