Standard

PN-ISO 26000:2012

Opis standardu

Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności
Zakres
Podano wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej mające zastosowanie do wszystkich rodzajów organizacji - niezależnie od ich wielkości, lokalizacji i formy własności. Zdefiniowano 27 terminów. Przedstawiono koncepcje, zasady i praktyki odnoszące się do odpowiedzialności społecznej. Podano wytyczne dotyczące kluczowych obszarów i wdrażania odpowiedzialności społecznej w organizacji, identyfikowania interesariuszy oraz komunikowania zobowiązań, osiągnięć i innych informacji związanych z odpowiedzialnością społeczną

Zastosowanie standardu wg kodu ICS:

  • Organizacja i zarzadzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne (03.100.01)
Wybierz produkty

Produkty odpowiadające
standardowi PN-ISO 26000:2012