Standard

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007

Opis standardu

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007  z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie  produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych  i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. 

Zastosowanie standardu wg kodu ICS:

  • Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych (67.050.00)
  • PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY (67.000.00)
Wybierz produkty

Produkty odpowiadające
standardowi Rozporządzenie (WE) nr 834/2007