Standard

decyzja 97/556/WE

Opis standardu

Decyzja zmieniająca decyzję 97/556/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów
budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie
systemów/zestawów zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS)

Zastosowanie standardu wg kodu ICS:

  • BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE (91.000.00)
Wybierz produkty

Produkty odpowiadające
standardowi decyzja 97/556/WE