Standard

decyzja 97/555/WE

Opis standardu

Decyzja zmieniająca decyzję 97/555/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy CDP w odniesieniu do cementów, wapna budowlanego i innych spoiw hydraulicznych

Zastosowanie standardu wg kodu ICS:

  • Konstrukcje betonowe i Żelbetowe (91.080.40)
  • BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE (91.000.00)
Wybierz produkty

Produkty odpowiadające
standardowi decyzja 97/555/WE