Strefa Wiedzy

Przeglądaj artykuły zamieszczane przez partnerów CS Standards.
W poszczególnych sekcjach tematycznych znajdziesz interesujące cię informacje.

1. PIERWSZE KROKI NA RYNKU CERTYFIKACJI

sortowanie:   domyślne   według daty

ICS to Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (International Classification for Standards - ICS). Jest ona podstawą do szeregowania dziedzinowego norm w katalogach Norm Międzynarodowych, regionalnych i krajowych oraz innych dokumentów normatywnych, a także podstawą systemu prenumeraty Norm Międzynarodowych, regionalnych i krajowych. Może być również stosowana do klasyfikacji norm i dokumentów normatywnych w bazach danych, bibliotekach, itp. Wszystkie standardy klasyfikowane na Portalu Rynku...

czytaj dalej


Polska Klasyfikacja Działalności Polska Klasyfikacja Działalności (PKD, od 1 stycznia 2010 PKD 2011)– jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki ([podmioty gospodarcze](http://pl.wikipedia.org/wiki/Podmiot_gospodarczy)). PKD (również PKD 2004) ustalała symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas....

czytaj dalej


[JESTEŚ ZAINTERESOWANY OZNAKOWANIEM CE ?](http://www.csstandards.com/formularz_kontaktowy) [ZOSTAW SWÓJ NUMER TELEFONU DORADCY C.S.](http://www.csstandards.com/formularz_kontaktowy) [ODDZWONIMY Z ROZWIĄZANIEM](http://www.csstandards.com/formularz_kontaktowy) Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą zagadnień...

czytaj dalej


[Uzupełnij](http://www.csstandards.com/profile/artykuly/add)

czytaj dalej


[Uzupełnij](http://www.csstandards.com/profile/artykuly/add)

czytaj dalej


[Uzupełnij](http://www.csstandards.com/profile/artykuly/add)

czytaj dalej


[Uzupełnij](http://www.csstandards.com/profile/artykuly/add)

czytaj dalej


[Uzupełnij](http://www.csstandards.com/profile/artykuly/add)

czytaj dalej


[Uzupełnij](http://www.csstandards.com/profile/artykuly/add)

czytaj dalej