Strefa Wiedzy

Przeglądaj artykuły zamieszczane przez partnerów CS Standards.
W poszczególnych sekcjach tematycznych znajdziesz interesujące cię informacje.

17.06.2014 | Polskie Centrum Certyfikacji PCC-CERT sp. z o.o.

SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI (SPM) W ORGANIZACJI

 

SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI (SPM) W ORGANIZACJI 

 

Obowiązki pracodawcy. Odpowiedzialność pracodawcy 

Pracodawca, zgodnie z Kodeksem pracy, ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. 

Niezależnie czy mobberem jest on sam (lub wyznaczeni przez niego przełożeni), czy współpracownicy ofiary, a nawet osoby z zewnątrz (pacjenci w szpitalach, klienci banku, itp.), za mobbing w zakładzie pracy zawsze odpowiada pracodawca. 

 

Czym jest mobbing? 

To działania/zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu/zastraszaniu go, które wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżają, ośmieszają, izolują lub wykluczają go z zespołu współpracowników. 

 

Przeciwdziałanie mobbingowi się opłaca! 

Zapobieganie mobbingowi jest istotne z punktu widzenia interesów pracodawcy. Chodzi o koszty ekonomiczne i psychospołeczne, jakie zmuszony będzie ponieść z powodu niskiej wydajności i jakości pracy, złej atmosfery w zespole, absencji, a także procesów sądowych, wypłat odszkodowań, zadośćuczynień, itp.

Przeciwdziałanie mobbingowi to ważny element kształtowania kultury organizacji firmy wokół pozytywnych wartości. Właściwe działania antymobbingowe mogą wpływać na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy. 

 

System Przeciwdziałania Mobbingowi (SPM) - certyfikacja 

To systemowe rozwiązanie, które ma za zadanie ograniczenie ryzyka występowania zachowań mobbingowych w środowisku pracy. Jego struktura częściowo nawiązuje do struktury normy ISO 9001, choć posiadanie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością nie jest konieczne dla wprowadzenia w organizacji rozwiązań zgodnych z SPM. Działania antymobbingowe, w tym certyfikacja SPM, to szansa na wyeliminowanie mobbingu zanim stanie się on problemem prawnym, a w przypadku postępowania sądowego dowód, że pracodawca rzeczywiście realizował obowiązek zawarty w przepisach Kodeksu pracy.