Strefa Wiedzy

Przeglądaj artykuły zamieszczane przez partnerów CS Standards.
W poszczególnych sekcjach tematycznych znajdziesz interesujące cię informacje.

sortowanie:   domyślne   według daty

Ocena zgodności – proces poprzedzający wprowadzenie wyrobu na rynek, przeprowadzany przez producenta w odniesieniu do norm jakościowych i aprobat technicznych, którego celem jest weryfikacja zgodności wyrobu z przepisami prawa w zakresie narzuconym przez dyrektywy UE. Ocena zgodności oznacza działanie polegające wykazaniu, że określony wyrób i proces jego produkcji jest zgodny z wymaganiami określonymi w normach i przepisach prawnych. W wyniku procesu certyfikacji bądź atestacji producent...

czytaj dalej


Popularnymi procesami podlegającymi usługom wdrożeniowym rynku certyfikacji i standaryzacji są m.in.: - Zakładowa kontrola produkcji - Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych - Gospodarka odpadami - Emisja gazów cieplarnianych Specjalistyczne firmy wdrożeniowo – doradcze świadczą swoje usługi również w zakresie bardziej wyspecjalizowanych procesów, takich jak: - Obróbka metali - Nakładanie powłok na metale - Obróbka cieplna - Obróbka powierzchni Usługi w wdrożeniu takich procesów będą...

czytaj dalej


Wdrożenie normy produkcji lub usługi stanowi jest jedną z podstawowych usług rynku certyfikacji i standaryzacji. Polega zazwyczaj na identyfikacji i wyborze odpowiedniej normy i zastosowaniu jej wytycznych określających parametry wytwarzanego produktu lub usługi. W wyniku tego procesu produkt lub usługa uzyskują pewne standardowe właściwości zapewniające m.in. bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednią trwałość lub poziom zaawansowania technologicznego. Spełnienie pewnych norm i standardów...

czytaj dalej


[JESTEŚ ZAINTERESOWANY OZNAKOWANIEM CE ?](http://www.csstandards.com/formularz_kontaktowy) [ZOSTAW SWÓJ NUMER TELEFONU DORADCY C.S.](http://www.csstandards.com/formularz_kontaktowy) [ODDZWONIMY Z ROZWIĄZANIEM](http://www.csstandards.com/formularz_kontaktowy) Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą zagadnień...

czytaj dalej


[Uzupełnij](http://www.csstandards.com/profile/artykuly/add)

czytaj dalej


[Uzupełnij](http://www.csstandards.com/profile/artykuly/add)

czytaj dalej


[JESTEŚ ZAINTERESOWANY ZAKŁADOWĄ KONTROLĄ PRODUKCJI ?](http://www.csstandards.com/formularz_kontaktowy) [ZOSTAW SWÓJ NUMER TELEFONU DORADCY C.S.](http://www.csstandards.com/formularz_kontaktowy) [ODDZWONIMY Z ROZWIĄZANIEM](http://www.csstandards.com/formularz_kontaktowy) Zakładowa kontrola produkcji jest to stała wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny...

czytaj dalej


[Uzupełnij](http://www.csstandards.com/profile/artykuly/add)

czytaj dalej


[Uzupełnij](http://www.csstandards.com/profile/artykuly/add)

czytaj dalej